Blog

Jak wykorzystać dotacje unijne?

Gdy planuje się inwestycje, zakłada się nową firmę, czy realizuje się badania naukowe warto jest sprawdzić, czy można skorzystać z dotacji unijnych. Pozyskanie takich dotacji pozwala uzyskać dodatkowe środki finansowe na wybrane przedsięwzięcie. Dodatkowo są to środki finansowe, które można pozyskać na korzystniejszych warunkach finansowych.

Na co można pozyskać dotacje?

Zakres celów, na które można pozyskać dotacje unijne jest bardzo duży. Z tego powodu warto zawsze przed realizowaniem określonych działań na rynku sprawdzać czy można skorzystać z dotacji. W ramach celów, na które można przeznaczyć dotacje można wyróżnić:

– zakładanie firm przez osoby bezrobotne,
– inwestowanie w wartości niematerialne i prawne,
– inwestycje w procesy wytwarzania produktów,
– inwestycje w nowoczesny, innowacyjny sprzęt.

Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że dotacje z UE są oferowane w ramach bardzo dużej liczby różnorodnych programów. Informacje o takich programach i sposobie pozyskiwania w ich ramach dotacji można sprawdzić na stronach instytucji unijnych. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie ze stron krajowych, które są specjalnie przygotowane w celu dostarczania informacji o sposobach pozyskiwania dotacji.

Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji

Jeśli chce się uprościć proces pozyskiwania dotacji z UE można zdecydować się na korzystanie z usług firm zajmujących się doradztwem w tym aspekcie. Atutem korzystania z takich usług jest możliwość wykorzystania wiedzy oraz doświadczenia specjalistów, którzy zawodowo zajmują się pozyskiwaniem dotacji na różne cele.

W firmach doradztwa w sprawie unijnych dotacji można liczyć na wskazówki, czy warto się o wybrane dotacje starać. Proces uzyskiwania dotacji może być realizowany znacznie bardziej profesjonalnie, a co za tym idzie sprawnie. Ma to bardzo duże znaczenie z punktu widzenia czasu, w którym uzyska się dotacje unijne.

Jakie korzyści mogą oferować dotaje?

Korzystanie z dotacji unijnych może być sposobem na pozyskanie środków finansowych na znacznie lepszych warunkach finansowych. Dodatkowo pozyskanie dotacji bardzo często ułatwia również pozyskanie innych środków finansowych, choćby w formie kredytów. Wynika to z faktu, że instytucje finansowe znacznie bardziej pozytywnie oceniają firmy, które uzyskały dotacje, a co za tym idzie uzyskały pozytywną ocenę ze strony europejskich komisji. Nie bez znaczenia jest również to, że firma posiada dodatkowe finansowanie, co oczywiście ogranicza szczególnie w przypadku nowych firm ryzyko tego, że nie poradzi sobie na rynku.