Blog

Jakie będą zawody przyszłości?

Rynek pracy podlega nieustannym zmianom. Jednak pojawianie się istotnych cywilizacyjnie innowacji technologicznych prowadzi najczęściej do znacznie bardziej intensywnym zmian społecznych. Do takich w ostatnich latach niewątpliwe można zaliczyć intensywny rozwój Internetu.

Na jakie zawody zapotrzebowanie będzie rosło?

Internet sprawił, że pojawiło się wiele nowych zawodów związanych między innymi z tworzeniem stron, obsługiwaniem storn, tworzeniem zabezpieczeniem dla stron. Jednocześnie zmienia się również sposób odbioru informacji oraz obieg informacji w społeczeństwie. W tym względzie można mówić o erze informacji. Z tego powodu do zawodów przyszłości można zaliczyć te związane z informatyką oraz Internetem, co obejmuje między innymi:
– specjalistę IT,
– analityka danych,
– grafik komputerowy.
Jednak myśląc o przyszłości trzeba również brać pod uwagę to jakie zmiany mogą się pojawić. Do takich można niewątpliwe zaliczyć intensywny rozwój maszyn i robotów oraz rosnące ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach.

Zawód inżyniera

W związku z rozwojem robotyki oraz automatyzacji za dekadę do dwóch używanie robotów w firmach będzie znacznie większe. Z tego powodu będzie rosło zapotrzebowanie na programistów oraz inżynierów, którzy będą zajmowali się zarówno obsługą, jak też modyfikacją robotów. Jednak w kontekście zawodów inżynierskich warto również brać pod uwagę zawód inżyniera elektrotechnologii. Posiadając takie umiejętności zawodowe pozwala zajmować się elektrotechniką, elektroniką, inżynierią oprzyrządowania, telekomunikacji czy komputerową.

Zawody związane z usługami

Nie można zapominać, że zawody przyszłości to również takie, które są związane z usługami. Ludzie w coraz większym stopniu zainteresowani są rozwojem osobistym. Z tego powodu powodzeniem będą się cieszyć w jeszcze większym stopniu zawody trenera osobistego czy dietetyka. Rozwój zawodowy w tych zawodach oraz uzyskanie pozycji zawodowej będzie pozwalać na zarabianie dużych pieniędzy. Warto również pomyśleć o zawodach trenerów, asystentów osób starszych. W tym względzie społeczeństwa europejskie szybko się starzeją, co powoduje, że takie osoby będą potrzebowały opieki, pomocy w codziennych czynnościach.

W ramach usług nie można również zapominać o specjalistach do spraw finansowych. W tym względzie specjaliści od rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie w tej branży może wzrosnąć nawet o czterdzieści procent. Jednocześnie ukończenie studiów związanych z zarządzaniem finansami pozwala następnie specjalizować się w zawodzie doradcy inwestycyjnego, podatkowego czy ubezpieczeniowego.