Blog Kredyty

Jak inflacja wpływa na lokaty?

Przechowywanie pieniędzy w banku nadal jest jedną z najbardziej bezpiecznych form długoterminowego oszczędzania kapitału. Klienci posiadający dodatkowe środki finansowe, czy większą ilość gotówki decydują się na zakładanie lokat. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że nie zawsze założenie lokaty będzie opłacalnym rozwiązaniem.

Kiedy decydować się na lokatę?

Niskie stopy procentowe przekładają się na rynku bankowym na niskie oprocentowania lokat bankowych. Często oprocentowanie jest tak niskie, że trudno spodziewać się zysków na lokacie. Jednak wiele osób wybiera takie lokaty w celu zabezpieczenia się przed oddziaływaniem inflacji na posiadane środki finansowe. Jednak nie można zapominać, że przed zdecydowaniem się na zabezpieczenie się przed inflacją w formie lokaty, trzeba brać pod uwagę, że lokaty muszą posiadać odpowiedniej wielkości oprocentowanie.
Gdy inflacja jest wysoka wówczas trudno znaleźć lokaty bankowe, które pozwalają uchronić przed stratą wartości kapitału. Jednak przy niskiej inflacji, która utrzymywana jest w ramach celu NBP można znaleźć lokaty, które pozwolą zabezpieczyć się przed taką inflacją. Trzeba jednak wybierać lokaty, które posiadają odpowiednie oprocentowanie realne.

Oprocentowanie realne a nominalne

Gdy dokonuje się analizy w kontekście lokaty a inflacja trzeba brać pod uwagę oprocentowanie nominalne i realne. To pierwsze to oprocentowanie, które podawane jest przez bank i zapisywane w umowie założenie lokaty bankowej. Natomiast oprocentowanie realne to oprocentowanie nominalne po odjęciu wartości inflacji.

Jeśli chce się mieć pewność, że uzyska się realne zyski wówczas konieczne jest decydowanie się na lokaty, które mają dodatnie oprocentowanie realne. Wówczas można liczyć na uzyskanie zysków nawet po wliczeniu strat wartości pieniądza w czasie w związku z działaniem inflacji.

Inne sposoby przechowywania pieniędzy

Jeśli nie można znaleźć korzystnych lokat bankowych wówczas można zdecydować się na inne formy przechowywania pieniędzy. Do bezpiecznych, a jednocześnie zyskownych można zaliczyć:
– obligacje państwowe,
– bony skarbowe,
– jednostki udziałowe w funduszach ochrony kapitału.

Oczywiście za najbardziej bezpieczne uznawane są obligacje państwowe, które są gwarantowane przez poszczególne państwa. Natomiast zarówno przy obligacjach jak też bonach skarbowych trzeba brać pod uwagę, że niezbędne jest inwestowanie nieco większych pieniędzy. Natomiast przy wybieraniu funduszy warto decydować się na takie, które są sprawdzone na rynku w kontekście uzyskiwania długoterminowych zysków.