Blog

Jak powinno być realizowane inwestowanie na giełdzie?

Wiele osób dysponujących większymi sumami pieniędzy rozważa ich inwestowanie. Jedne z największych zwrotów z inwestycji można uzyskać na giełdzie. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że takie inwestycje są obarczone również bardzo dużym ryzykiem utraty kapitału.

O czym trzeba pamiętać przy inwestowaniu na giełdzie?

Jeśli chce się regularnie inwestować na giełdzie trzeba brać pod uwagę, że jest to czasochłonne zajęcie. Po pierwsze niezbędne jest zdobycie wiedzy z zakresu inwestycji giełdowych. Ma ona bardzo duże znaczenie w kontekście lepszego wybierania akcji, spółek, w które warto zainwestować. Nie bez znaczenia jest posiadanie umiejętności wybierania odpowiedniego czasu inwestycji, czyli:
– krótkiego,
– średniego,
– długiego.

Gdy nie ma się czasu, który można poświęcić na regularne śledzenie wydarzeń z giełdy znacznie lepszym rozwiązaniem może być zdecydowanie się na inwestycje za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. W takich firmach finansowych za inwestowanie pieniędzy odpowiedzialni są specjaliści, którzy mają odpowiednie doświadczenie w obracaniu dużymi środkami finansowymi. Oczywiście nadal niezbędne jest zdecydowanie się na wybranie takich funduszy, w których będzie można uzyskać oczekiwane zyski.

Czas inwestycji

Generalnie w funduszach inwestycyjnych realizuje się długoterminowe inwestycje. Uzyskanie oczekiwanych zysków przy średnich czy krótkich terminach inwestycji jest znacznie trudniejsze. Jeśli chce się realizować krótsze czasowo inwestycje wówczas znacznie lepszym rozwiązaniem jest decydowanie się na inwestowanie na giełdzie.

Samodzielne realizowanie inwestycji pozwala znacznie lepiej kontrolować nawet zmiany na rynkach akcji, które odbywają się w ciągu jednego dnia, kilku godzin, a nawet minut. Oczywiście z okresem inwestycji związane jest również ryzyko. Ogólnie można przyjąć, że im krótsze są okresy inwestowania, tym znacznie większe jest ryzyko straty.

Dywersyfikacja portfela

Jeśli chce się z inwestycji na giełdzie generować odpowiednio duże zyski trzeba również dysponować odpowiednio dużym kapitałem. Ma to duże znaczenie w kontekście możliwości zdywersyfikowania portfela inwestycyjnego. Dywersyfikacja polega na inwestowaniu w różne akcje oraz w różnych okresach czasu. W ten sposób można ograniczyć ryzyko tego, że pojedyncza inwestycja, w którą włożyło się wszystkie pieniądze przyniosła dużą stratę.
Przy dywersyfikacji portfela wybieranie różnych spółek, których akcje się pozyska pozwala na uzyskanie rozłożenia ryzyka oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa dużych strat. Natomiast trafione decyzje inwestycyjne pozwalają, przy odpowiednio dużym kapitale przeznaczonym na inwestycje giełdowe, przynosić zadowalające zyski.