Blog Kredyty

Jakie kryzysy ekonomiczne były największe?

Kryzysy ekonomiczne są znane ludzkości od początku funkcjonowania zorganizowanych procesów gospodarczych. Przed okresem nowożytnym kryzys gospodarcze były związane przede wszystkim z nagłymi zmianami klimatycznymi, społecznymi, czy epidemiami chorób. Natomiast w okresie nowożytnym zaczęły pojawiać się kryzysy ekonomiczne związane z obrotem gotówkowym oraz spekulacją.

Czarna śmierć

Jednym z największych kryzysów ekonomicznych i społecznych ery przed nowożytnej był ten związany z epidemią tak zwanej czarnej śmierci, czyli dżumy. Kryzys można zaliczyć do kategorii, największe kryzysy ekonomiczne, gdyż dotknął zarówno Azję, Egipt, jak też Europę. Kryzys można zaliczyć do kategorii, największe kryzysy ekonomiczne
Oczywiście w największym stopniu odcisnął piętno na Europie, gdzie szacuje się, że zmarła nawet połowa jej mieszkańców.
W związku z wystąpieniem dżumy w miastach drastycznie spadła populacja, co przełożyło się na zmniejszeni zapotrzebowania na produkty rolne i duży spadek i cen. Natomiast płace ze względu na ograniczoną liczbę zdolnych do pracy rosły, co przekładało się na wzrost cen za produkty produkowane w miastach. Doprowadziło to między innymi do poważnego zubożenia warstwy chłopskiej oraz wielu lokalnych buntów i zamieszek miejskich.

Pierwszy kryzys zadłużeniowy

W okresie wielkich odkryć Hiszpania była pionierem w ustanawianiu zamorskich kolonii. Jednak ekspansywna polityka prowadzona przez Hiszpanię, w tym liczne wojny sprawiły, że władcy zaczęli nadmiernie się zadłużać. Utrzymywany przez wiele dekad deficyt i pożyczki u włoskich bankierów sprawiły, że Hiszpania w pewnym momencie wydawała nawet dwie trzecie dochodów na spłatę długów.
Długoterminowe zadłużenie kraju doprowadziło do braku możliwości spłaty pożyczek, co sprawiało, że Hiszpania ogłosiła bankructwo. Było to pierwsze bankructwo w nowożytnym świecie. Doprowadziło ono do upadki wielu banków oraz strat finansowych przechowujących w nich pieniądze. Natomiast hiszpańska gospodarka, która cierpiała z powodu ogłaszanych kilkukrotnie przez władcę bankructw w XV i XVI wieku, znacznie straciła na konkurencyjności.

Kryzys spowodowany spekulacją

Tak zwana mania tulipanowa była pierwszym kryzysem związanym ze spekulacją wartością produktów sprzedawanych na giełdach. Rozwój gospodarczy Niderlandów sprawił, że powstała tam giełda w Amsterdamie. Handel cebulkami kwiatowymi był bardzo zyskownym zajęciem. Gdy pojawiła się odmiana tulipanów znosząca lepiej zimniejszy klimat północy. Popularność tego kwiatu była tak duża, że ceny osiągnęły olbrzymie wartości, a ludzie kupowali je za pożyczki pod zastaw majątków. Bańka spekulacyjna pękła, gdy ceny przestały być dostępne dla wielu, nowych klientów, a hodowcy nie wywiązali się z części zobowiązań.